Služby

Kompletná stavebná dodávka vrátane predprojektovej a projektovej prípravy

 • spracovanie projektovej dokumentácie
 • vypracovanie stavebných  rozpočtov
 • rekonštrukcia bytov, domov, kancelárskych priestorov
 • bytové, občianske a priemyselné stavby
 • inžinierske siete
 • vybavenie sídliskových celkov
 • zariaďovanie interiérov.
 • atypická zámočnícka výroba
 • klampiarske práce

Riadenie výstavby a stavebný manažment

 • organizácia celej stavebnej prevádzky
 • efektívne vynakladanie financií do stavby
 • materiálová kontrola
 • presný prehľad financovania
 • vypracovanie celkového rozpočtu stavby
 • vypracovanie čiastočného rozpočtu stavby
 • kontrola nadväznosti jednotlivých prác
 • vykonávanie kompletnej inžinierskej činnosti
 • spracovanie investičného zámeru
 • spracovanie podkladov pre stavebného inžiniera
 • povolenia, kolaudácie a užívanie nehnuteľnosti

Vykonávanie stavebného dozoru

 • stavebný dozor výstavby od začiatku výstavby až po jej ukončenie
 • kontrola kvality vykonaných prác
 • kontrola dodržania harmonogramu prác a ceny prác
Čo robíme